NLCIUS

NLCIUS specificatie

Download: E-Factureren – Gebruiksinstructie voor de basisfactuur v1.0

Governance valt onder het Standaardisatie platform e-factureren (samenvoeging van SMeF stuurgroep en NEN normcommissie). Voor meer informatie: http://www.stpe.nl

Aanleiding NLCIUS

In de afgelopen jaren is er op Europees niveau gewerkt aan de CEN norm voor elektronisch factureren. De Europese Commissie vereist dat alle overheden vanaf 2018 e-facturen kunnen ontvangen die voldoen aan deze norm.

In het komend jaar zullen de diverse stakeholders hun e-facturatie standaarden en oplossingen in lijn brengen met de norm. Enkele hebben dat al gedaan (SETU Invoice 2.0), anderen zijn bezig met impact analyses (Simplerinvoicing, Logius) en voor weer anderen staat deze ingepland of nog niet op de radar. Hoe dan ook, het speelveld beweegt zich richting introductie van de Europese norm.

Deze Europese norm (EN 16931:2017) beoogt dat er één uniform factuur formaat gebruikt gaat worden in Europa. In de norm wordt echter de mogelijkheid geschapen voor Core Invoice Usage Specifications (CIUS), waardoor het risico ontstaat dat er vele verschillende varianten gaan ontstaan. Deze CIUS clausule maakt het voor ontvangende partijen (o.a. overheden) mogelijk hun eigen requirements om te zetten in aanvullende regels waaraan de factuur moet voldoen. Praktisch zou dat kunnen betekenen dat een leverancier die zaken doet met 2 verschillende gemeenten zijn factuur, die voldoet aan de Europese norm, wel kan afleveren bij gemeente A, maar niet bij gemeente B, omdat deze aanvullende eisen heeft gesteld.

Om dergelijke variaties binnen Nederland zo veel mogelijk te voorkomen, slaan belangrijke stakeholders (waaronder Simplerinvoicing, Logius, Programmabureau e-factureren, SETU, Sales in de Bouw e.a.) de handen ineen om te komen tot de NLCIUS.

Resultaat

Het beoogde resultaat is dat er één CIUS voor Nederland komt en dat deze NLCIUS breed geadopteerd wordt in de Nederlandse e-facturatie markt als dé implementatie van de Europese norm.

Adoptie NLCIUS in marktstandaarden/-oplossingen

De betrokken marktpartijen hebben de intentie uitgesproken de NLCIUS als uitgangspunt te nemen voor hun overstap naar de Europese norm. Concreet betekent dit dat de nieuwe/gewijzigde versies van SI-UBL, SETU Invoice, OH-NL, Sales factuur en andere formaten op dezelfde wijze convergeren naar de Europese Norm. De genoemde standaarden blijven gewoon bestaan, zodat deze herkenbaar blijven in de verschillende gebruikers communities die er nu zijn. De NLCIUS zorgt er voor dat de standaarden hetzelfde zijn en daarmee interoperabel.

Verplichte adoptie door NL overheden

We streven ernaar dat de NLCIUS op de pas-toe-of-leg-uit-lijst van open standaarden komt ter vervanging van de huidige SMeF standaard. Daarmee wordt uniforme implementatie van de Europese norm door alle overheden afgedwongen. Op dit moment (jan 2018) loopt de procedure voor opname op de lijst: zie website BFS.

Werkgroep NLCIUS

In de afgelopen periode hebben onderstaande stakeholders als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en overheid samen gewerkt aan de impact analyse van de EN16931 en de NLCIUS ontwikkeld. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname of op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen, neem dan contact met ons op.

Werkgroepleden
TNO (namens SMeF) Michiel Stornebrink Voorzitter werkgroep
Flowcanto (namens SMeF) Fred van Blommestein Editor NLCIUS
Centric Antoine van der Kamp
Ketenstandaard Bouw & Installatie Luuk d’Hooghe
Logius Victor den Toom
Logius Wouter Scholten
Programmabureau e-factureren Erik van Koeveringe
SETU Wouter van den Berg
Simplerinvoicing Eelko Neven
Simplerinvoicing Alexander Apostolovski
TIE Kinetix Gait Boxman

Achtergrond

Core Invoice Usage Specification (CIUS)

Hoofdstuk 7 van de Europese norm beschrijft het mechanisme en de voorwaarden voor het aanbrengen van inperkingen op de norm ten behoeve van specifieke implementaties. Enkele voorbeelden hiervan die worden benoemd:

  1. Een ontvangende partij specificeert in welke situatie bepaalde conditionele informatie elementen ingevuld moeten worden of beperkt de toegestane waarden van bepaalde informatie elementen.
  2. Een ontvangende partij vereist dat bepaalde conditionele elementen altijd verplicht ingevuld moeten worden, bv: purchase order reference of contract reference.
  3. Een verzendende partij maakt expliciet hoe zij de core invoice toepast voor haar dienstverlening.
  4. Een nationale of sectorale organisatie specificeert hoe de core invoice wordt toegepast voor verschillende use cases.

De NLCIUS werkgroep is in lijn met categorie 4 van bovengenoemde punten en beoogt vele verschillende CIUSen van categorieën 1 t/m 3 te voorkomen.